Indstillinger

Gutenberg inspektør kontrol

Gutenberg inspektør kontrol

Inspektorkontrollerne er indstillingerne i sidepanelet til Gutenberg-blokke. Når en blok er valgt i admin, vil du se indstillingerne for blokkene under fanen 'Bloker' i sidepanelet. Typiske indstillinger, du finder her, er farvevælgere, tænd / sluk-afbrydere, størrelsesvælger og variable rullelister.

WordPress Permalinks fungerer stadig ikke på trods af alle nødvendige indstillinger
Hvorfor fungerer min permalink ikke på WordPress?Hvordan nulstiller jeg permalinks i WordPress?Hvordan aktiverer jeg permalinks i WordPress?Hvordan æn...
Viser kategorihierarkiet som klikket på WordPress med billede og beskrivelse
Hvordan viser jeg kategoribeskrivelse i WordPress?Hvordan viser jeg underkategorien for en kategori i WordPress?Hvordan viser jeg billedkategorier i W...
Sådan fjernes underkategoriprodukt URL Woocommerce
Hvordan fjerner jeg en kategori fra en URL i WooCommerce?Hvordan ændrer jeg produktkategoriens URL i WooCommerce?Hvordan fjerner jeg kategori fra prod...