Kontrolleret

Indstil afkrydsningsfeltet som markeret som standard på menupunktets side
Hvordan laver jeg afkrydsningsfeltet som standard?Hvordan laver jeg et afkrydsningsfelt markeret som standard i HTML?Hvordan får jeg vist menupunkter?...