Koder

Grundlæggende CPT-spørgsmål om kategorier
Hvad er de 3 kategorier af CPT-koder?Hvilke typer procedurer eller tjenester er inkluderet i hver af CPT-kodekategorierne?Hvad er kategori I CPT-koder...
CPT-kategorihierarki
CPT-kodehierarki Der er seks CPT-koder i kategori 1. De er anæstesi, evaluering og ledelse, medicin, patologi og laboratorium, radiologi og kirurgi. H...