Koder

Grundlæggende CPT-spørgsmål om kategorier
Hvad er de 3 kategorier af CPT-koder? Hvilke typer procedurer eller tjenester er inkluderet i hver af CPT-kodekategorierne? Hvad er kategori I CPT-kod...
CPT-kategorihierarki
CPT-kodehierarki Der er seks kategori 1 CPT-koder. De er anæstesi, evaluering og ledelse, medicin, patologi og laboratorium, radiologi og kirurgi. Hve...