Dødlås

Databasefejl Deadlock fundet, når man prøver at få lås; prøv at genstarte
Hvordan undgår mysql Deadlock fundet, når du prøver at få lås, prøv at genstarte transaktionen?Hvordan håndterer mysql deadlock?Hvordan kan vi forhind...