Også selvom

Skal jeg undslippe get_theme_mod ('url') / ('mail') med esc_url?
Jo du gør. Selvom du har desinficeret værdien, når du gemmer den, skal du altid undslippe ved output.......