Firefox

<video> tag fungerer i krom, men ikke i firefix ... Hvad er problemet?? [lukket]
Hvorfor afspilles videoer ikke i Firefox?Understøtter Firefox videotag?Hvordan aktiverer jeg video på Firefox?Forstyrrer Google Chrome Firefox?Hvordan...