Genre

Relateret til genre og kategori
Er genre og kategori den samme? Hvad er genrekategorier? Hvad er de 5 typer genrer? Hvad er en kategori inden for en litterær genre? Hvad er eksempler...