Imagick

Sådan installeres Imagick eller løser problemet
Hvordan installerer jeg imagick? Hvordan aktiverer jeg imagick? Hvordan installerer jeg imagick på WordPress? Hvordan installerer jeg imagick på Windo...