Initialiser

Hvordan kunne jeg bedre initialisere en metode fra min klasse?
Hvordan initialiserer du en klasse?Hvordan initialiserer du en metode i Java?Hvordan konstruktør initialiserer felter og metoder?Hvilken er metoden ti...