Mariadb

MariaDB som en backend-database
Hvilken type database er MariaDB?Bruges MySQL i backend?Hvor bruges Maria DB?Hvad er de vigtigste funktioner i Maria DB?Bruger Google MariaDB?Er Maria...