Flyde over

Hvordan forhindrer jeg tekstoverløb i menuen?
Hvordan stopper jeg tekstoverløb? Hvordan stopper jeg tekst fra at løbe uden for Div-boksen? Hvordan stopper jeg tekstoverløb i CSS? Hvordan skjuler j...