Programmering

funktioner aktiveres ikke, efter at jeg konverterede min kode fra procedurekode til OOP
Er procedureprogrammering dårlig?Hvorfor procedureprogrammering er dårlig?Hvorfor procedureprogrammering er bedre end OOP?Er objektorienteret programm...