Omdøb

Omdøb plugin til wordress
Kan du omdøbe et WordPress-plugin?Hvordan omdøber jeg medier i WordPress?Hvordan ændrer jeg mit dashboardnavn i WordPress?Hvordan ændrer jeg plugin-ko...