Vend tilbage

Tilpasset slutpunkt, der returnerer en xml
CAN REST API returnerer XML? Hvordan returnerer jeg et svar i XML? Er XML bedre end JSON? Skal REST API altid returnere JSON? Hvordan returnerer jeg X...
Vend tilbage i stedet for ekko
Du bruger kun ekko, når du vil udskrive noget på skærmen eller inden for markeringen i.e tekst på skærmen, sti til et billede eller en titel øverst på...