Anmeldelser

Woocommerce tilføj og vis stjernebedømmelser
Sørg for, at stjernebedømmelse er aktiveret i WooCommerce-indstillinger. Gå til WooCommerce > Indstillinger > Produkter > Viser og find indst...
Hvordan post tilføj tilgængelige brugeranmeldelser?
Hvordan sender du en kundeanmeldelse på sociale medier? Kan du sende anmeldelser på Instagram? Hvordan kan en bruger sende en anmodning om gennemgang ...
WordPress produktanmeldelse
WP Product Review er det bedste plugin til WordPress-produktanmeldelse. Den leveres med et detaljeret indstillingsafsnit, der giver dig mulighed for a...
Woocommerce viser ikke anmeldelser
Aktivér anmeldelser i WooCommerce-indstillinger Gå derefter til produktindstillinger ved at klikke på fanen Produkter og derefter vælge fanen Generelt...