Sass

Er der nogen forbehold for at kompilere alle mine temas SCSS i stilen.css-fil i temaroden?
Hvordan kompilerer jeg SCSS til CSS i WordPress?Hvordan kompilerer jeg mindre til CSS i Visual Studio?Hvordan kompilerer jeg en SCSS-fil i Visual Stud...