Snor

Føj tekst til variablen
Hvordan tilføjer du en streng til en variabel?Hvordan føjer du tekst til en streng?Hvordan tilføjer du tekst til variabler i Unix?Hvordan tilføjer du ...
Sammenkæd output af php-funktion til streng
Hvordan sammenkæder jeg en variabel i en streng i PHP?Hvordan sammenkædes du i PHP?Hvordan sammenkæder jeg en PHP-variabel i HTML?Hvad er sammenkædnin...
Hjælp med preg_replace
Hvad er forskellen mellem Str_replace og Preg_replace?Hvordan fungerer Preg_replace i PHP?Hvordan bruger du pregReplace?Er Preg_replace global?Hvad er...
Sammenkædning af site_url og streng fungerer ikke
Kan vi udføre strengkombination ved hjælp af interpolation?Hvordan sammenkædes parametre i en URL?Hvordan sammenkædning af URL i PHP?Hvordan sammenkæd...
strenglitteraler i forespørgsel
String-bogstaver er omgivet af enkelt anførselstegn (for eksempel 'The Lighter Side'). Du kan integrere enkelt citattegn i en forespørgsel ved at ford...
Brug for at konvertere streng med term-id'er til komma-adskilte heltal til brug i et argument array
Hvordan konverterer du en liste til en kommasepareret streng?Hvordan får du en komma-adskilt streng fra en matrix i C?Hvordan split komma-adskilte vær...